Press

För press- och mediafrågor är du alltid välkommen att kontakta

Helena Karlberg, Helena.Karlberg@piteasciencepark.se,  072 858 06 24

Lokalväljaren

Välj det alternativ som passar dig bäst.

Kontakt