Rörelser och natur

  • Plats: Stora Salen, Studio Acusticum
  • Datum: 2019-08-27
  • Tid: 16:00

Ung nordisk musik-festivalen bjuder in till en konsert med elektronisk musik.

Aleksandra Slyzs Synesthesia kombinerar projektion, liveelektronik, dans och rörelsesensorer. Dansarnas kropp blir till instrument, och armposition, rörelsehastighet, rotation och muskelspänning blir till ljud.

Lara Poes La Rivière et la forêt för elektronik har i sin tur ursprung i tonsättarens vistelse i franska Aulus-les-Bains, som präglas av Garbetfloden, ett ständigt inslag i byns ljudbild. Naturljud från flodmiljön kombineras med ljud från samhället självt, för att skapa ett ljudporträtt av denna occitanska by.

Verk av Lara Poe, Aleksandra Slyz.

Ung nordisk musik är en festival som arrangerats sedan 1946, och pendlar mellan de nordiska länderna. Festivalen verkar för att främja unga musikskapare inom Norden, samt möjliggöra ett kulturellt utbyte mellan ländernas respektive unga nutida konstmusikscener.