Lapses

  • Plats: Stora Salen, Studio Acusticum
  • Datum: 2019-08-31
  • Tid: 15:00

Visning av en videoversion av Olga Szymulas interdisciplinära opera Lapses för operasångare, performer och barnkör – med element från film, koreografi och elektronisk musik. I operan vill Szymula förena sin fascination med drömmars struktur, minnets fenomen och beteende, samt ultradramatisk gestik.

 

Lapses är inspirerat av och konstruerat från kompositörens personliga, verkliga och overkliga minnen och drömmar, med ett libretto bestående av fragment av hennes fars politiska texter, skrivna mellan 1994 och 1997 i Polen.