Kraften i kulturen – Lina Fridblom

  • Plats: Stora Salen, Studio Acusticum
  • Datum: 2019-09-17
  • Tid: 13:00

Lina Fridblom – Kraften i kulturen

En del av Temadagen Kultur för sinne och minne

Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare inom kultur, Studieförbundet Bilda, är musiker med stor erfarenhet även från programverksamhet inom omsorgen. Lina talar om kulturupplevelsen, om bildning och om människans levnadsberättelse. Om en känsla av sammanhang och delaktighet, om förundran och reflektion, om och hur man konkret kan arbeta med kultur för alla sinnen.

Föreläsningen, som du kan köpa separat, är en del av temadagen Kultur för sinne & minne och ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd (KKN) från Region Norrbotten.

Pris: Från 100,00 sek