Anspänning. Sorglöshet. Schumann. Rock.

  • Plats: Stora Salen, Studio Acusticum
  • Datum: 2019-08-27
  • Tid: 19:00

Ung nordisk musik-festivalen presenterar en konsert med Norrbotten NEO (plus gästande musiker) med verk av unga tonsättare.

 

Konserten inleds med Kristofer Svenssons Sommarberg, i glömska. Verket, som tar utgångspunkt i semesterns sinnestillstånd av sorglöshet, är del av en serie verk avsedda att lyssnas på i en mindre formell och mer brusig miljö än gängse konsertsituation. Stycket framförs (om vädret tillåter) utomhus. Publiken samlas i Acusticums foajé, för att återvända till andra konserthalvan.

 

Tillbaka i Acusticums konsertsal följer Frej Wedlunds stråkkvartett Plasticity, som kretsar kring tyst anspänning, intimitet och tidsuppfattning. Konserten utmynnar i Teemu Mastovaaras omfattande Mit inniger Empfindung (där tonsättaren själv medverkar på violoncello), ett interdisciplinärt verk som utforskar rock, Schumann, koreansk musik och naturljudbilder, och ställer dessa samman med live-målning influerad av romantiska landskapsmålare och Jason Pollocks droppteknik.

 

Verk av Teemu Mastovaara, Kristofer Svensson, Frej Wedlund.

 

Ung nordisk musik är en festival arrangerats sedan 1946, och pendlar mellan de nordiska länderna. Festivalen verkar för att främja unga musikskapare inom Norden, samt möjliggöra ett kulturellt utbyte mellan ländernas respektive unga nutida konstmusikscener.