3 ensembler bjuder upp

  • Plats: Black Box, Studio Acusticum
  • Datum: 2019-01-18
  • Tid: 19:00

Välkomna till en konsert i tre delar där tre ensembler spelar den musik de jobbat med under höstterminen.