DEN DIGITALA KULTURARENAN del 2

ETT SÄTT ATT FORTSÄTTA LEVA DEN DIGITALA KULTURARENAN – ETT SÄTT ATT FORTSÄTTA LEVA Om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer, del 2* Vilka begränsningar finns idag för kvalitet inom digital förmedling av kultur till […]

Människan som kulturell varelse genom hela livet?

Paneldebatt från Almedalen 2014 Paneldiskussion: Daniel Brattgård, sjukhuspräst Sahlgrenska universitetssjukhus samt sakkunnig ledamot Statens medicinsk-etiska råd Helena Wessman, VD och konstnärlig ledare Göteborgs Symfoniker, tillträdande konserthuschef Berwaldhallen Wilhelmina Hoffman, direktör Svenskt Demenscentrum, verksamhetschef Stiftelsen Silviahemmet […]

Nya vägar till ökad livskvalitet

Om förutsättningar för digitalt kulturutbud i vårdmiljöer. DLA sänder live från vår presentation under Almedalsveckan. Digital Live Arena kommer att finnas på plats som aktör under Almedalsveckan för att presentera projektet Kulturella rendezvous – ett […]

Presentation Kulturella rendezvous

Utveckling av en modern kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva! Sedan 2014 drivs ett utvecklingsarbete som syftar till ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer: Kulturella rendezvous (2014-2016). Syftet är att […]